OTEVŘENÝ DOPIS NA OBRANU ČESKÉHO HISTORIKA DR. JOSEFA SKÁLY

16.07.2023 

My, nezávislí vědci a výzkumníci z Ruska, USA a Evropy, zaměstnanci Mezinárodní akademie věd, Aruba Wellness Center, Noospheric Public Academy of Sciences a Prometheus Research Group, apelujeme na orgány České republiky, přímo na prezidenta ČR, na Petra Pavla, na poslance Parlamentu ČR, na týmy vědeckých státních a veřejných organizací, na odbornou vědeckou komunitu, stejně jako všem dotčeným občanům Čech a Moravy s prosbou o ochranu historika Dr. Josefa Skala za to, že se odvážil mít vlastní pohled na historickou událost během rozhlasové debaty o katyňském masakru polských válečných zajatců u Smolenska za druhé světové války. To nám říká, že existuje reálná hrozba pro existenci demokracie v České republice a právo na soukromý úsudek o historických událostech.

Názor vědce je založen na skutečnostech uvedených v mnoha dokumentech nejen v Rusku, ale také v USA, Francii a Polsku. Vyzval vědeckou komunitu, aby diskutovala a pokračovala v nezaujatém výzkumu. Česká justice upřela Dr. Josefu Skálovi základní právo předkládat své historické listinné důkazy a přizvat vědce, kteří sdílejí opačný názor vědecké debaty. Co je na této otázce nejzajímavější? Perzekuce Dr. Josefa Skala začala přesně tři týdny poté, co ho Komunistická strana Čech a Moravy nominovala na prezidenta České republiky, což vede k domněnce, že toto pronásledování nezávislého historika s sebou nese fakta politického tlaku a nemá nic společného s vědou.

Co jiného to je, když ne hon na čarodějnice organizovaný proti němu? Dr. Josef Skála je v zahraničí všeobecně znám jako vynikající analytik a profesionál s velkým písmenem s brilantními vědeckými pracemi. Pokud je politická síla České republiky zapojena do nehorázného tlaku na vědecké bádání a místo toho, aby vstoupila do diskuse, používá aparát násilí, pak takový tlak na vědu může vést ke smutnému výsledku nejslavnější dystopie románu George Orwella „1984“. To je nepřijatelné.

Jsme si dobře vědomi výsledků vědecké práce, kterou Dr. Josef Skála v posledních letech otevřeně prezentuje, a jsme si stoprocentně jisti, že to vše se týká výhradně základní vědy. Názor našeho kolegy byl opakovaně potvrzen historiky z celého světa, včetně samotného Ruska. Osobní názor Dr. Josefa Skály nemůže poškodit bezpečnost České republiky a není tlakem na demokracii, ale zvyšuje prestiž české vědy ve světě, kde má každý právo mít svůj soukromý názor na určité historické události. V této situaci se my, nezávislí badatelé a vědci, nejen bojíme o osud našeho kolegy, ale prostě nechápeme, jak v budoucnu pokračovat ve výzkumné práci v České republice a na Moravě, protože taková soudní rozhodnutí posouvají vědu do doby kamenné.

Nejhorší v této situaci je vliv atmosféry ve vaší zemi na českou mládež. Po tomto incidentu začnou všichni slušní studenti se svědomím a zdravým rozumem opouštět vědu. Řada vědních oblastí, které jsou kritické pro vytvoření základních základů nutných pro dějiny budoucnosti, a pokud budou dějiny minulosti překrouceny a lidé, kteří se snaží najít pravdu, budou pronásledováni, pak pro Českou republiku nebudou žádné dějiny budoucnosti, protože mladí a poctiví historici se budou bát do takového bádání pustit. Mladí odborníci chápou, že to může ovlivnit jakoukoli vědeckou disciplínu, což pro ně činí práci ve vědě neatraktivní. Bez neustálého přílivu mladých lidí nemohou vědecké školy existovat. Pokles úrovně výzkumu spojený se stárnutím vědců, destrukce kontinuity generací odborníků, se neprojeví okamžitě, ale postupně se stane nezvratným a rychlým, což bude pro Českou republiku katastrofální.

Vážení kolegové a přátelé, občané České republiky, žádáme Vás o pomoc! Žádáme vás, abyste pomohli pochopit situaci, kdy jsou pronásledováni za právo na svůj soukromý názor. Jsme přesvědčeni o nevině Dr. Josefa Skáhla. Za to, co dostávali na poli vědy, dnes začínají stíhat. Pane prezidente Petře Pavlovi, snažíte se vnutit české občanské společnosti nastolení fašistické diktatury, když se soukromé mínění rozchází s oficiálním? Něco podobného se stalo v letech 1933-1945 nacistického Německa. Co je to za sabotáž a teror proti české vědě a nezávislým vědcům a výzkumníkům? Ostudný proces s Dr. Josefem Skalou je procesem celé české historické vědy. Navíc je to zkouška zdravého rozumu. Ukazuje se, že historie není místem pro diskusi a historici nemohou mít svůj vlastní názor, své vlastní stanovisko, i když to vše je jim jako vědcům a všem občanům Čech a Moravy zaručeno ústavou vašeho státu. Navíc za to, že vědci hájí svůj vlastní názor, měli by být podle vaší logiky souzeni za extremismus?

Najde-li dnes pozice českých politiků oporu v mocenských strukturách nebo ve společnosti, pak zítra bude historická věda v Čechách a na Moravě jednou provždy odstraněna. Jakákoli vědecká diskuse riskuje, že se změní v nekonečný soudní spor, kde historická pravda vyjde najevo s pomocí protitvrzení a tlaku bezpečnostních složek a poté zbytek vědy zemře. Vy, jako prezident země, chcete ponořit vyspělé vědecké myšlení Čech a Moravy do doby „temného“ středověku, kdy vědci, kteří vstoupili do análů historie, byli upáleni na hranici za svůj soukromý názor?

Pokud jde o veřejné mínění občanů svobodných Čech a Moravy, rád bych zvlášť citoval historický citát německého pastora Martina Nemöllera z roku 1946. V té době se snažil vysvětlit nečinnost německých intelektuálů a vědců a jejich neodporování nacistům:

„Když nacisté popadli komunisty, mlčel jsem: nebyl jsem komunista.

Když zavřeli sociální demokraty, mlčel jsem: nebyl jsem sociální demokrat.

Když chytili členy odborů, mlčel jsem: nebyl jsem členem odborů.

Když si pro mě přišli, nebyl nikdo, kdo by se mě zastal.“

Chcete opakování historických událostí? Domníváme se, že detailní perzekuce historika Dr. Josefa Skály je ranou pro českou vědu, která zaujímá k řadě vědeckých otázek vlastní postoj, který nevyhovuje určitým silám ve vaší společnosti. To je touha stejných sil zakázat řadu historických témat, zastrašit historickou komunitu. Pronásledování Dr. Scala se stává precedentem pro novou totalitní inkvizici za „ideozločiny“ podobné represím, kterým jsou nyní vystaveni lidé, kteří kriticky chápou posvátné číslo „6 milionů holocaustu“. To vše vytváří nebezpečí nové, „pseudodemokratické“ falšování historie a nastolení totalitního režimu.

My, nezávislí vědci a výzkumníci v Rusku, Spojených státech a Evropě, stejně jako aktivisté občanské společnosti, protestujeme proti stíhání historika Dr. Josefa Skála, který se již řadu let zabývá svým vědeckým výzkumem. V jednání soudního systému České republiky vidíme jasné známky provokace, diktatury a fašismu. Domníváme se, že pronásledování českého vědce je politickým příkazem s cílem zdiskreditovat jeho dobré jméno a zastavit jeho vědeckou činnost. Protestujeme proti mediálně rozpoutané kampani na očernění Dr. Josefa Skala a požadujeme rehabilitaci jeho čestného jména, stejně jako obnovení práv každé osoby dané shora mít svůj vlastní názor. Požadujeme odbornou nezávislou vědeckou diskusi, a ne tlak na sílu myšlení pomocí represivního aparátu. Žádáme veřejné organizace v České republice, které se považují za součást občanské společnosti, aby podpořily náš dopis a protestovaly proti pronásledování Dr. Josefa Skála. Svoboda projevu je základním příslibem buržoazní demokracie, která je ve všech zemích světa neustále napadána. Arogantní autority začínají pronásledovat i akademický výzkum. Když cenzura nestačí a neexistují žádné protiargumenty, pak je disent kriminalizován potlačením vůle osoby aparátem násilí.

Domníváme se, že tato skutečnost pronásledování vědce z České republiky je prostě do očí bijícím argumentem proti historickým faktům a to je v oblasti vědy nepřijatelné. Politizace vědecké činnosti vede k degradaci vědy jako takové. Pokud fakta zasahují do teorie, pak je nutné teorii zahodit a nezahrnovat represi proti faktům. My, nezávislí vědci a výzkumníci z Ruska, Mezinárodní akademie věd, Prometheus Research Group, Noospheric Public Academy of Sciences a Aruba Wellness Center ze Spojených států, plně podporujeme našeho kolegu, historika, nezávislého výzkumníka, veřejného a politického činitele Dr. Josefa Skala a požadujeme okamžité zastavení zesměšňování zdravého rozumu a logiky, žonglování s fakty a falšování historických dokumentů. Je třeba se veřejně omluvit a rehabilitovat Dr. Josefa Skála, vězně svědomí a cti.

Prezident Mezinárodní akademie věd, řádný člen výzkumné skupiny „Prometheus“ V. I. Gorbunov.

Vedoucí „Aruba Wellness Center“ (Centrum pro rozvoj, zdraví a dlouhověkost), čestný člen výzkumné skupiny „Prometheus“ D. I. Bashkinov.

Doktor filozofie, profesor, akademik Noospheric Public Academy of Sciences, řádný člen výzkumné skupiny „Prometheus“ L. A. Gorelikov.

Kandidát technických věd, profesor, „Ctěný vynálezce Ruska“, řádný člen výzkumné skupiny „Prometheus“, zástupce Aruba Wellness Center“ (Centrum pro rozvoj, zdraví a dlouhověkost) V. S. Kralin.

Kandidát geografických věd, docent R. A. Juškov.

Docent, řádný člen Mezinárodní akademie věd, člen Ruské geografické společnosti, vedoucí výzkumné skupiny Prometheus, zástupce Aruba Wellness Center (Centrum pro rozvoj, zdraví a dlouhověkost) V. A. Sivokon.

Docent, řádný člen Mezinárodní akademie věd, člen Ruské geografické společnosti, řádný člen výzkumné skupiny Prometheus S. V. Lataev.

Řádný člen Mezinárodní akademie věd, řádný člen výzkumné skupiny „Prometheus“ V. I. Povod.

Řádný člen Mezinárodní akademie věd, řádný člen výzkumné skupiny „Prometheus K. G. Pomytkin.

Ruský spisovatel a básník, redaktor časopisu „Rusich“, redaktor novin „Moskevská brána – druhý dech“ I. V. Kulebyakin.

Ruský spisovatel-publicista, historik, filozof, člen „Svazu spisovatelů Ruska“ A. P. Blagin.

Nezávislý badatel, futurolog, historik, ruský spisovatel a publicista M. Y. Kuznetsov.

Ruský spisovatel, čtyřnásobný kandidát na Nobelovu cenu za literaturu, nositel Nobelovy malé zlaté medaile za literaturu, veterán ministerstva vnitra A.V. Malyšev.