Kdo jsme

KUDY Z KRIZE je otázkou, jejíž váha už jen poroste. Svět se tam, kde byl před Covid-19, nevrátí. Řítí se do krize už řadu let. Země, závislé na cizí moci, hrozí poškodit zvlášť ničivě.     

O to víc chybí cestovní mapa, jak tomu předejít. Schází i zevrubná diagnóza krize. Proto jsme spojili síly napříč mnoha obory i světovými názory.  

Opustit vlastní stranu či hnutí to nikoho nenutí. To samé nabízíme i všem zájemcům o spolupráci.  

Netlačíme se u výtahu k moci. Cílem je razit veřejný zájem tak, aby mu musela vyjít vstříc.   

Nezakládáme elitářský klub. Demokratické východisko prosadí jen součinnost vlastenců všech generací a profesí.      

My sami k ní budeme přispívat především

  • Rozbory, opřenými o neprůstřelná fakta a expertízy
  • Alternativními návrhy k otázkám, jejichž řešení selhává
  • Aktivizací veřejné diskuse k tomu, co vyžaduje zásadní změnu
  • Mosty spolupráce mezi všemi, kdo se o ni chtějí zasadit
  • Lobbingem za jejich cíle u zodpovědných institucí
  • Zpřístupňováním inspirací ze světa kolem nás 
  • Vzájemnou podporou se zahraničními alternativami.    

O našich lidech si můžete přečíst zde.

Manifest Kudy z krize najdete zde.