Otázka k politické perzekuci člena Komunistické strany České republiky Moravy Josefa Skály

Nepřijatelný hon na čarodějnice a provokativní pronásledování nesouhlasných názorů, které se v České republice rozvíjejí, odsuzuje Evropská parlamentní skupina KKE v otázce, kterou Evropské komisi předložili
poslanci za stranu Kostas Papadakis, a Lefteris Nikolaou-alavanos.
Takovým příkladem je nepřijatelné politické pronásledování člena Komunistické strany Čech Moravy
Josefa Skály a dalších, kteří jsou také pronásledováni. J. Skála byl pražským soudem odsouzen k 8 měsícům vězení podmíněně odloženým na 18 měsíců, protože v rozhlasovém vysílání vyjádřil pochybnosti
o tvrzení českých úřadů, že za masový hrob polských důstojníků v Katyňském lese údajně stojí Sovětský svaz, a prezentoval výsledky výzkumu a univerzitní zdroje obhajující opačný názor.
Jak je známo, 13. dubna 1943, téměř dva měsíce po havárii fašistické vojenské mašinérie u Stalingradu, byl
v Katyňském lese nalezen masový hrob polských důstojníků. Jak české úřady, tak EU, která učinila z antikomunismu svou oficiální ideologii, se zády kapitalistického Ruska tvrdí, že za to může Sovětský svaz.
Existují však zjištění podložená akademickými výzkumy a dokumenty, a to nejen ze strany SSSR, ale také ze strany USA, Francie a Polska, mimo jiné, které tvrdí, že údajný „katyňský masakr“ je nacistický výmysl a
provokace vedená Goebbelsem, která je po rozpadu SSSR dodnes akceptována a vedením kapitalistického Ruska s prokázanými vykonstruovanými důkazy. Tento případ byl také stažen během procesu proti KSSS u ruského ústavního soudu v roce 1992.

Na základě výše uvedeného položili poslanci Evropského parlamentu Komunistické strany Řecka následující otázky:
„Jaký je postoj Komise?
– žádost o okamžité zastavení jakéhokoli trestního stíhání pana Skály, jakož i jeho dalších spoluobžalovaných, s uznáním nezcizitelného práva svobodně vyjadřovat názory a názory na historická fakta;
– skutečnost, že stíhání a odsouzení pana Skály bylo provedeno na základě antikomunistických prohlášení
EU a nepřijatelných usnesení Evropského parlamentu, která záměrně falšují historickou pravdu?“