OTEVŘENÝ DOPIS NA OBRANU ČESKÉHO VĚDCE-HISTORIKA DR. JOSEFA SKÁLY

18.07.2023

My, nezávislí vědci a výzkumní pracovníci z Ruska, USA a Evropy, zaměstnanci ANNO „Mezinárodní akademie věd“, „Aruba Wellness Center“ (Centrum pro rozvoj, zdraví a dlouhověkost), Noosphere Public Academy of Sciences a Prometheus Research Group, apelujeme na orgány České republiky, přímo na prezidenta České republiky Petera Pavla, poslancům Parlamentu České republiky, kolektivům vědeckých státních a veřejných organizací, odborné vědecké komunitě i všem dotčeným občanům České republiky a Moravy s prosbou o ochranu vědce-historika Dr. Josefa Skaly za to, že se odvážil vyjádřit svůj názor na historickou událost během rozhlasové debaty o střílení polských válečných zajatců u Smolenska během světové války Války. To nám říká, že existuje reálná hrozba pro existenci demokracie v České republice a právo na vlastní soukromý úsudek o historických událostech.

Názor vědce je založen na skutečnostech uvedených v mnoha dokumentech nejen v Rusku, ale také v USA, Francii a Polsku. Vyzval vědeckou komunitu k diskusi a dalšímu nezaujatému výzkumu. Česká justice odepřela Dr. Josefu Skalovi základní právo předkládat své historické listinné důkazy a přizvat vědce, kteří sdílejí opačný názor, k vědecké diskusi. Co je na této otázce nejzajímavější? Perzekuce Dr. Josefa Skala začala přesně tři týdny poté, co ho Komunistická strana České republiky a Moravy nominovala na post prezidenta České republiky, což vyvolává dojem, že toto pronásledování nezávislého vědce-historika je založeno na faktech politického tlaku a nemá nic společného s vědou. Co je to, když ne hon na čarodějnice organizovaný proti němu? Dr. Josef Skála je v zahraničí znám jako vynikající analytik a profesionál s velkým písmenem s brilantními vědeckými pracemi. Pokud je politická síla České republiky zapojena do přímého tlaku na vědecké bádání a místo toho, aby vstoupila do diskuse, používá aparát násilí, pak takový tlak na vědu může vést ke smutnému výsledku nejslavnější dystopie románu George Orwella „1984“. To je nepřijatelné.

Jsme si dobře vědomi výsledků vědeckých prací, které Dr. Josef Skala v posledních letech otevřeně prezentoval, a jsme si stoprocentně jisti, že to vše souvisí výhradně se základní vědou. Názor našeho kolegy byl opakovaně potvrzen historiky z celého světa, včetně samotného Ruska. Osobní názor Dr. Josefa Skály nemůže poškodit bezpečnost České republiky a není tlakem na demokracii, ale zvyšuje prestiž české vědy ve světě, kde má každý právo mít svůj soukromý názor na určité historické události. V této situaci se my, nezávislí badatelé a vědci, nejen bojíme o osud našeho kolegy, ale prostě nechápeme, jak v budoucnu provádět výzkumnou práci v České republice a na Moravě, protože taková soudní rozhodnutí posouvají vědu do doby kamenné.

Nejstrašnější na této situaci je vliv vytvořené atmosféry ve vaší zemi na českou mládež. Po tomto incidentu všichni slušní studenti se svědomím a zdravým rozumem opustí vědu. Řada vědních oblastí, které jsou kriticky důležité pro vytvoření základního základu nezbytného pro dějiny budoucnosti, a pokud budou dějiny minulosti překrouceny a lidé, kteří se snaží najít pravdu, budou pronásledováni, pak pro Českou republiku nebudou žádné dějiny budoucnosti, protože mladí a poctiví historici se budou bát do takového bádání pustit. Mladí odborníci chápou, že to může ovlivnit jakoukoli vědeckou disciplínu, což pro ně činí práci ve vědě neatraktivní. Vědecké školy nemohou existovat bez neustálého přílivu mladých lidí. Pokles úrovně výzkumu spojený se stárnutím vědců, destrukce kontinuity generací odborníků, se neprojeví okamžitě, ale postupně se stane nezvratným a rychlým, což bude pro Českou republiku katastrofální.

Vážení kolegové a přátelé, občané České republiky, žádáme Vás o pomoc! Žádáme vás, abyste nám pomohli pochopit situaci, kdy jsou pronásledováni za právo na svůj soukromý názor. Jsme přesvědčeni o nevině Dr. Josefa Skály.

Za to, co dostávali na poli vědy, dnes začínají stíhat. Pane prezidente Petře Pavle, snažíte se vnutit české občanské společnosti nastolení fašistické diktatury, když soukromé mínění je v rozporu s oficiálním názorem? Něco podobného se stalo v letech 1933-1945 nacistického Německa. Je to sabotáž a teror proti české vědě a nezávislým vědcům a výzkumníkům? Hanebný proces s doktorem Josefem Skalou je procesem celé české historické vědy. Navíc je to úsudek nad zdravým rozumem. Ukazuje se, že historie není místem pro diskusi a historici nemohou mít svůj vlastní názor, své vlastní stanovisko, i když to vše je jim jako vědcům a všem občanům České republiky a Moravy zaručeno ústavou vašeho státu. Navíc za to, že vědci hájí svůj vlastní názor, měli by být podle vaší logiky souzeni za extremismus? Pokud dnes pozice českých politiků najde podporu ve vládních strukturách nebo ve společnosti, pak zítra historická věda v Čechách a na Moravě jednou provždy skončí. Jakákoli vědecká diskuse riskuje, že se změní v nekonečný soudní spor, kde bude historická pravda objasněna pomocí protitvrzení a tlaku bezpečnostních složek a poté zbytek vědy zahyne. Chcete jako prezident země ponořit pokročilé vědecké myšlení České republiky a Moravy do dob „temného“ středověku, kdy vědci, kteří vstoupili do análů historie, byli upáleni na hranici za své soukromé názory?

Pokud jde o veřejné mínění občanů svobodných Čech a Moravy, rád bych citoval zvlášť historický citát německého pastora Martina Nemellera z roku 1946. V té době se snažil vysvětlit nečinnost německých intelektuálů a vědců a jejich neodporování nacistům:

„Když se nacisté zmocnili komunistů, mlčel jsem: nebyl jsem komunista.

Když zavřeli sociální demokraty, mlčel jsem: nebyl jsem sociální demokrat.

Když chytili členy odborů, mlčel jsem: nebyl jsem členem odborů.

Když si pro mě přišli, nebyl nikdo, kdo by se mě zastal.“

Chcete opakování historických událostí? Domníváme se, že rozsáhlé obtěžování vědce-historika Dr. Josefa Skala je ranou pro českou vědu, která zaujímá vlastní stanovisko k řadě vědeckých otázek, což nevyhovuje určitým silám ve vaší společnosti. To je také touha stejných sil zakázat řadu historických témat, zastrašit historickou komunitu. Pronásledování Dr. Skala se stává precedentem pro novou totalitní inkvizici za „ideozločin“, podobnou represím, kterým jsou nyní vystaveni lidé, kteří kriticky chápou posvátné číslo „6 milionů holocaustu“. To vše vytváří nebezpečí nové, „pseudodemokratické“ falšování historie a nastolení totalitního režimu.

My, nezávislí vědci a badatelé z Ruska, USA a Evropy, stejně jako občanští aktivisté, protestujeme proti stíhání historika Dr. Josefa Skala, který se již řadu let zabývá svým vědeckým výzkumem. V jednání českého soudnictví vidíme jasné známky provokace, diktatury a fašizace. Domníváme se, že pronásledování českého vědce je politickým příkazem s cílem zdiskreditovat jeho dobré jméno a zastavit jeho vědeckou činnost. Protestujeme proti mediálně rozpoutané kampani na očernění Dr. Josefa Skala a požadujeme rehabilitaci jeho čestného jména, stejně jako obnovení práv každé osoby dané shora mít svůj vlastní názor. Požadujeme odbornou nezávislou vědeckou diskusi, a ne tlak na sílu myšlení pomocí represivního aparátu. Žádáme veřejné organizace v České republice, které se považují za součást občanské společnosti, aby podpořily náš dopis a protestovaly proti pronásledování Dr. Josefa Skala. Svoboda projevu je hlavním příslibem buržoazní demokracie, která je ve všech zemích světa neustále napadána. Arogantní autority začínají pronásledovat i akademický výzkum. Když cenzura nestačí a neexistují žádné protiargumenty, disent je kriminalizován potlačením vůle osoby aparátem násilí.

Domníváme se, že tato skutečnost pronásledování vědce z České republiky je prostě do očí bijícím argumentem proti historickým faktům a to je v oblasti vědy nepřijatelné. Politizace vědecké činnosti vede k degradaci vědy jako takové. Pokud fakta zasahují do teorie, pak je nutné teorii zahodit a nezahrnovat represi proti faktům. My, nezávislí vědci a výzkumníci z Ruska, ANNO „Mezinárodní akademie věd“, Výzkumná skupina „Prometheus“, Noospheric Public Academy of Sciences a „Aruba Wellness Center“ (Centrum pro rozvoj, zdraví a dlouhověkost) ze Spojených států, plně podporujeme našeho kolegu, vědce-historika, nezávislého výzkumníka, veřejného a politického Dr. Josefa Skalu, a požadujeme, abyste okamžitě přestali zesměšňovat zdravý rozum a logiku, žonglování s fakty a falšování historických dokumentů. Je třeba se veřejně omluvit a rehabilitovat Dr. Josefa Skala, vězně svědomí a cti.

Prezident ANNO „Mezinárodní akademie věd“, řádný člen výzkumné skupiny „Prometheus“ V.

Vedoucí «Aruba Wellness Center» (Centrum pro rozvoj, zdraví a dlouhověkost), čestný člen «Prometheus» výzkumné skupiny D. I. Baškinov.

Doktor filozofie, profesor, akademik Noospheric Public Academy of Sciences, řádný člen výzkumné skupiny „Prometheus“ L. A. Gorelikov.

Kandidát technických věd, profesor, «Ctěný vynálezce Ruska», řádný člen výzkumné skupiny «Prometheus», zástupce «Aruba Wellness Center» (Centrum pro rozvoj, zdraví a dlouhověkost) V.

Kandidát geografických věd, docent R. A. Juškov.

Docent, řádný člen ANNO «Mezinárodní akademie věd», člen «Ruské geografické společnosti», vedoucí výzkumné skupiny «Prometheus», zástupce «Aruba Wellness Center» (Centrum pro rozvoj, zdraví a dlouhověkost) V. A. Sivokon.

Docent, řádný člen ANNO „Mezinárodní akademie věd“, člen „Ruské geografické společnosti“, řádný člen výzkumné skupiny «Prometheus» S. V. Lataev.

Řádný člen ANNO «Mezinárodní akademie věd», řádný člen vědecko-výzkumné skupiny «Prometheus» V. I. Reason.

Řádný člen ANNO «Mezinárodní akademie věd», řádný člen výzkumné skupiny «Prometheus» K. G. Pomytkin.

Ruský spisovatel a básník, redaktor časopisu «Rusich», redaktor novin «Moskovskie Vorota – druhý dech» I. V. Kulebyakin.

Ruský spisovatel-publicista, historik, filozof, člen «Svazu spisovatelů Ruska» A. P. Blagin.

Nezávislý badatel, futurista, historik, ruský spisovatel a publicista M. Y. Kuznetsov.

Ruský spisovatel, čtyřnásobný kandidát na Nobelovu cenu za literaturu, nositel Nobelovy malé zlaté medaile za literaturu, veterán ministerstva vnitra A.V. Malyšev.