Vědecká rada

Prof. RNDr. Ivo T. Budil, Ph.D., DSc

Absolvent Přírodovědecké a Filozofické fakulty univerzity Karlovy v Praze. Zakladatel a emeritní děkan Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Autor řady studií z oblasti antropologie a historie, dvanácti odborných knih a dvou románů.

 

 

 

 

 

Doc. Mgr. Martin Konvička, Ph.D.

Biolog studující mimo jiné vztahy hmyzu a lidské činnosti v krajině, se zájmem o evoluční psychologii člověka („sociobiologii). Momentálně působí na Přírodovědecké fakultě Jihočeské University a v Biologickém centru AV ČR. Autor či spoluautor přes 120 vědeckých prací (zoologie, ekologie, biologie člověka) a čtyř vědeckých knih.

 

 

 

Doc. Radim Valenčík, CsC.

ekonom, matematik, vysokoškolský učitel.