Odešla moudrá žena a statečná vlastenka

 

 

 

Ve věku nedožitých 96 let nás opustila paní prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc. Svou neúplatnou erudicí významně obohatila i naši rubriku Ad fontes. Upřímnou kondolenci pozůstalým jsem adresoval jménem celého našeho sdružení:   
 
Vážená paní Dosedlová,
přijměte, prosím, upřímnou soustrast nad ztrátou paní profesorky Kučerové. Osobně jsme se sice nikdy nesetkali. Krásné intelektuální přátelství a spolupráci nezatížilo sebemenší překážkou ani to. 
Paní profesorka byla unikátní slitinou mimořádné erudice, velké životní moudrosti a žulového  charakteru. Tím vším dokázala vstupovat do veřejného prostoru i v navýsost důstojném věku. Uměla skvostně zpřesňovat azimut a dobíjet baterky i spoustě lidí, mladších o celé dekády. V době, jež našemu společnému krédu často nepřeje, patřila k neocenitelným pramenům naděje. 
Čest její světlé památce!
Má upřímná kondolence k Vám míří i jménem kolegů ve sdružení Kudy z krize a Institutu české levice. Tlumočte ji, prosím, i ostatním pozůstalým. 
PhDr. Josef Skála, CSc.