Co děláme

Sestavujeme odborné týmy

ke spolupráci zveme každého, kdo má prokazatelné odborné znalosti, a kdo je ochoten zapojit se do práce směřující k obnově národní samostatnosti. Různorodost týmů nám umožňuje multioborový přístup tak, abychom nezabředli do expertní slepoty.

Vytváříme projekty – tématické zpracování jednotlivých částí

Organizujeme zpracování návrhů, koncepcí a projektů zaměřených na konkrétní oblasti a odstranění konkrétních problémů.

Pracujeme na jejich prosazení

Jak tyto dokumenty vznikají a jak procházejí naší interní oponenturou, pracujeme na jejich prosazení. Předpokládáte je širší a odborné veřejnosti, ale diskutujeme také s politickými stranami, zájmovými sdruženími, a vlastně každým, kdo má snahu a možnost k jejich prosazení přispět.

Šíříme osvětu

Objíždíme republiku, mluvíme s lidmi, píšeme články, pořádáme přednášky a děláme vše, co je v našich silách, aby uspěla nejen myšlenka obnovení národní samostatnosti a soběstačnosti, ale i jednotlivá řešení, jaká předkládáme.

Podporujeme síť místních aktivit

Kromě odborných sekcí podporujeme i vytváření místních skupin, případně skupiny spojujích odborníky v jakémkoliv oboru.