Zabraňme katastrofálnímu nedostatku potravin

Sdružení Kudy z krize plně podporuje výzvu Klubu 2019 v následujícím znění:

My, účastníci březnového pracovního setkání členů Klubu 2019 v Trhovém Štěpánově vydáváme po seznámení se s pokračujícím nezájmem vlády ČR, zvláště pak zodpovědného ministra zemědělství, řešit dopady narychlo přepracovaného Strategického plánu Společné zemědělské politiky 2023–2027 pro české zemědělství, cítíme svoji občanskou povinnost sdělit naší veřejnosti, spoluobčanům, následující závažné informace, které se týkají každého z nás a které nejsou ve veřejnoprávních médiích dostupné:

1. Vláda ČR nechápe, neřeší a zcela přehlíží nastávající kritickou situaci v resortu zemědělství a potravinářství, který v návaznosti na změnu geopolitické situace a zastavení obchodu chlebového obilí z obilnic Ukrajiny a Ruské federace do Evropy nebude schopen vyrobit potraviny za ceny odpovídající zvyklostem a kupní síle běžného občana.

2. Svým amatérským přístupem a přehlížením rozhodující části produkčních zemědělců a potravinářů připravuje vláda Petra Fialy cestu pro potravinovou chudobu části obyvatel, zejména pak důchodců, rodin s dětmi a nízkopříjmových skupin.

3. Za tohoto stavu plně podporujeme aktivity významné skupiny „Iniciativa zemědělských a potravinářských podniků“ a jejich pohled na zemědělskou politiku, s kterýmžto dokumentem jsme byli seznámeni a který předložili premiérovi Fialovi s urgentním požadavkem na jednání.

4. Musíme znovu konstatovat, že vláda nastavuje podmínky pro zemědělskou a potravinářskou výrobu, které jsou v rozporu se zájmy obyvatel České republiky i se zájmy České republiky, její ekonomiky, obecně – přivádí produkční zemědělství ke stagnaci s dalším snížením potravinové soběstačnosti a zvýšením potravinové závislosti na cizích zemích.

5. Stejně tak musíme znovu konstatovat a upozornit občany České republiky, že současný ministr zemědělství Zdeněk Nekula, který nese za resort zodpovědnost, a spolu s ním předseda vlády Petr Fiala nehájí zájmy českého, moravského a slezského venkova a svou politikou v této době přímo ohrožují potravinovou bezpečnost naší země!

6. Neboť každé sousto jídla (potravy) začíná ročním cyklem na poli, produkcí ve stájích a končí ve zpracovatelském (potravinářském) odvětví, aby se po dlouhých měsících mohlo objevit v regálech obchodů s potravinami.
Považujeme za nutné zde prezentovat názor odborníků a profesionálů kontrastující s amatérským přístupem vlády ČR – v dnešní době není vůbec samozřejmý trvalý dostatek cenově dostupných kvalitních potravin v sortimentu, na jaký jsou občané zvyklí.
Považujeme za naléhavě nutné vyzvat vládu ČR, aby konečně začala živitelům národa naslouchat a bez póz a prázdných gest s nimi jednat.
V opačném případě připravuje nečinnost vlády obyvatelstvu ČR obrovské nebezpečí v zajištění potravin a bere na sebe nezvyklou odpovědnost – neboť nestačí jenom analyzovat a vysílat signály, je třeba jednat!

Za signatáře výzvy – memoranda:

        Ivan Vyskočil                                                                   Zdeněk Troška
tvář platformy Klub 2019                                                        spisovatel a režisér

                                          Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc.
                                    emeritní prezident Agrární komory ČR