Jaroslav Šulc: K příčinám dnešní krize a možným východiskům

„Potíž je v tom, že budoucnost nemáme zas až tak moc ve vlastních rukách. Míra integrace do nadnárodních struktur – ať již ekonomických, či vojenských, již docela pokročila a tudíž o tom, kam bychom měli a chtěli směřovat, nemusí být u rozhodujících aktérů (jak doma, tak venku) shoda. Navíc jsme v přelomové době, kdy se starý geopolitický systém opakovaně hroutí, Vůbec nenastal „konec dějin“, ale dějiny si jdou poněkud jinou cestou, než si mnozí možná ještě před třemi dekádami naivně představovali a podle toho se krátkozrace i chovali. A nyní jsou konfrontováni s důsledky svých omylů v situaci, kdy musí čelit novým a nepředpokládaným výzvám. 

Jen zlomek z nich byl výše naznačen a bylo by záslužné tento první pracovní „nástřel“ jejich mozaiky průběžně doplňovat (ať již jde třeba o další směřování Evropské unie, udržení pozice dolaru jako světové rezervní měny[1], etablování posíleného BRICS na světové scéně, ale i záležitosti migrace, expanze islámu atd.).

Pokud to čtenář pochopí jako výzvu ke zvýšené intelektuální aktivitě, pak tomu porozuměl správně. Ostatně mnozí již tak činí, pohled třeba na web www.kudyzkrize.cz, či spoustu dalších platforem k výměně názorů těch, kterým není přítomnost a budoucnost lhostejná, o tom svědčí.“

Tak zakončil ekonom Jaroslav Šulc své důkladné ekonomické pojednání. Text sestává ze tří částí: Okouzlení neoliberalismem, Krize hrozí eskalovat a Kde jsou reálná východiska.  Je ke stažení ve formátu PDF zde.