Jiří Suk: Od nové levice k Pentagonu

  1. září dalo Spojeným státům jedinečnou příležitost jejich vojenskou strategii, dosud soustředěnou na západní Evropu a severní Asii, rozšířit na nové krizové regiony. Jinými slovy od CORE do GAP.(Pentagon, 142-3)

USA si vyhražují právo vojensky zasahovat také uvnitř CORE. (Pentagon, 143)

S rychle stárnoucí populací potřebuje Evropa jít nad rámec „gastarbeiterů“ a po americku se otevřít významné imigraci. Pravicoví antiimigrační politici musí být rychle umlčeni. … Globalizace si nemůže dovolit, aby se NEW CORE země vrátily zpět do GAP. (Pentagon, 377). Poznámka: Rusko spáchalo hrdelní zločin putinovským odpojením od CORE. Dobromyslný Barnett přitom ve vnitřních diskuzích navrhoval (asi tak okolo roku 2000), že by Američané mohli být mentory Rusů při transformaci jejich válečné flotily na pobřežní stráž. (Pentagon, 14). To zklamání…

Prodej státních dluhopisů je indikátorem úspěšnosti US finanční strategie. Před 10 lety (2004 – 10 = 1994) cizinci vlastnili jenom okolo pětiny našich pokladničních poukázek, dnes je to okolo dvou pětin. Tento růst znamená ohromnou důvěru v americkou vládu jako nejvyššího garanta globalizační všeobecné bezpečnosti. Když spojené Státy potřebovaly prodat obrovský objem dluhopisů (100 mld USD) k financování invaze do Iráku, koupili cizinci 4/5 této částky (Pentagon, 378): toto je „deset příkazů globalizace v praxi“. Garantem blaha je Leviatan.

Barnett také popisuje strategii rozbití GAPu (v rámci basic rule set) ve čtyřech oblastech (neboli do koho se teď pustíme):

1)              Islámský svět zahrnující severní Afriku, střední východ, střední a jihovýchodní Asii

2)              Pacifický břeh Asie

3)              Latinoamerické regiony Karibiku, Střední Ameriky a andské Jižní Ameriky

4)              Subsaharská Afrika

(Blueprint, 217): to je tedy vážně míněné zasíťování nezasíťovaných…

Mládež:

Existuje široce rozšířená tendence zaměňovat globalizaci a amerikanizaci. Ve skutečnosti globalizace šla za úzkou kulturní definici a za pozápadnění samo. (Blueprint, 227) O kousek dál popisuje TB oblažení celého světa regionálně přizpůsobeným hudebním kanálem MTV, Hollywoodem, Disneylandem, popovými hvězdami. (Blueprint, 234-5).

Mládež bude obdařena (frankfurtistickým) štěstím. Nepředstavitelně lepší budoucnost než u rodičů. Lepší životní styl. Pro takovouto šťastnou, štěstí konzumující, mládež musí být samozřejmě vyprojektováno patřičné školství.

Docela mi to připomíná autentickou historku ze šedesátých let:

–                  Где в Праге здание Болъшого цирка?

–                  Proti Štvanici!

(kde máte ten Disneyland…)

Rasy:

Na cestě do šťastného jednotného světa šel Barnett příkladem a v roce 2004 adoptoval čínskou holčičku. (Blueprint, 137). 

Na světě je řada iracionálních lidí, kteří bojují proti míchání ras, křížení kultur a opuštění etnických identit. Rozumím tomu argumentu a strachu, ale věřím, že boj proti tomuto globálnímu integračnímu procesu je nemorální a nesmyslný. Prostě mám rád ideu, že lidstvo začalo jako světle hnědé, pak se rozpadlo na velkou diverzitu odstínů a vrátí se k průměrné barvě. Symetrie této cesty je pro mě apelem, zvláště když vím, že zakladatel mé víry, Ježíš Kristus, určitě chodil po této zemi s touto barvou pleti. … Globalizace je transrasová. Když neracionální lidé násilně vystupují proti globálnímu pořádku, I say: Kill them.  (Blueprint, 282-3)

Osobně (JS) říkám Barnettovi: trhni si nohou ty vole! Moji geneticky prokázaní předkové z obou stran (haploskupiny R1b a Velda) lovili mamuty mezi Pyrenejemi a Uralem desítky tisíc let před Kristem. Poslední dobu ledovou přežili v okolí Pyrenejí a potom se zase rozptýlili po Evropě a s blízkým ani jiným východem neměli nic společného. Teorie rasového výletu tam a zpět je pavěda vycucaná z palce stejně jako třeba Kalergiho a Marcuseho úvahy.

Richard Kalergi na začátku dvacátých let minulého století publikoval „Praktický idealismus“, ve kterém časově předběhl Frankfurtskou školu i Barnetta a popisuje tam plánovité mísení ras.

Člověk vzdálené budoucnosti bude míšenec.  (Kalergi, 22). Euronegroidní rasa budoucnosti, vnějškem podobná staroegyptské, nahradí mnohost národů mnohostí jednotlivců. (Kalergi, 23). Na straně 45 potom Kalergi popisuje, ze kterých (vynikajících a bílých) jedinců má (vzájemným souložením) vzniknout vůdčí rasa. Z toho vyplývá, že podřízená hnědá (většinová) rasa má vzniknout křížením nevynikajících bílých jedinců s černochy. Kalergi je vůdčí postavou v galerii zesnulých EU Evropanů, je prvním (také před Churchillem) držitelem hlavní západoevropské politické ceny Karla Velikého. Merkelová je držitelkou Kalergiho ceny. Barnett nekopíruje Kalergiho metody křížení, ale rasové manipulace halt pokrokářům stále straší hlavě.

Barnett korunuje svoji úvahu tím, že (také z demografických důvodů) má do Evropy proudit 1,5 milionů imigrantů ze třetího světa každý rok, aby Evropa (počítáno po roce 2000) v roce 2050 měla čtvrtinový podíl této populace. (Pentagon, 211). Tato (i mnohem menší) armáda nekompatibilů by Evropu samozřejmě zcela rozvrátila.

V praxi je program rasového puče prováděn také tak, že Američané vybombardují nějakou zemi a potom jejich neziskovky ženou uprchlíky do Evropy.

Barnettovi bývá připisována teze o tom, že Evropané by pak (po promíchání) měli IQ 90 a nebyli by Američanům nebezpeční. Tato teze bývá mylně na internetu rozkopírovávána jako Barnettův výrok. Ať si Barnett myslí, co chce, toto nenapsal. Asi to vzniklo jako dílo jednoho recenzenta na německém Amazonu, kde si to dotyčný komentátor sám vypočítal z četby Melische a nikoli přímo z četby Barnetta.