Tisková zpráva: Pět bodů pro řešení energetické krize

Sdružení kudy z krize přišlo s návrhem řešení současné kritické situace v energetice. Okamžité konkrétní kroky by umožnily stabilizovat situaci, ochránit ohrožené domácnosti, a vyhnout se drastickým nárokům na státní rozpočet. Návrh je obsažen v otevřeném dopise, který byl včera rozeslán předsedovi vlády a předsedům všech parlamentních politických stran. Text dopisu je k dispozici na https://www.kudyzkrize.cz/2021/11/09/kudy-z-energeticke-krize/

První krok. Energetický regulační úřad (ERÚ) vydá IHNED vyhlášku, která dodavatelům poslední instance (DPI) uloží převzít zákazníky zkrachovalých obchodníků za takových podmínek, jaké jim tito obchodníci poskytovali. Případnou vzniklou ztrátu vzniklou rozdílem mezi platnými smlouvami a skutečnými náklady DPI budou DPI vymáhat po obchodnících, případně dalších subjektech.

Druhý krok. Co nejrychleji přejít k prodeji elektřiny přímo v České republice za regulované ceny, tedy nikoliv přeprodávat elektřinu přes zahraniční burzy. Na zahraničních burzách může být obchodována pouze přebytečná část elektřiny vyrobené českými elektrárnami, tak jak to funguje v některých normálních evropských státech.

Třetí krok. V novele energetického zákona ponechat licenci na obchod s elektřinou a licenci na obchod s plynem pouze těm subjektům, které mají vlastní zdroje těchto energií (ČEZ, MND, apod.).

Čtvrtý krok. Vystoupit ze spekulativního mezinárodního systému překupování povolenek (ETC) a řešit situaci životního prostředí v ČR dle českých zákonů a standardních kontrol emisí, apod.

Pátý krok.  Normalizovat obchodní vztahy s Ruskem a vrátit se k dlouhodobým kontraktům s pevnými cenami.

„Je povinností státu ochránit domácnosti před pádem do energetické chudoby a firmy před likvidačními cenami energie. Právě pro ochranu oprávněných zájmů zákazníků a spotřebitelů energií byl, dle § 17 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, zřízen Energetický regulační úřad (ERÚ)“ uvádí se v otevřeném dopise. A dále se píše: „Zároveň je nutno bezodkladně se připravit na to, že podobné cenové šoky se budou v důsledku nepromyšlenosti zvolené strategie „boje s klimatickými změnami“ stále častěji opakovat. Příslušné orgány se musí  s předstihem připravit na situace, kdy ambiciózní projekty Evropské unie nejsou provázány s opatřeními, jež by bránila nezodpovědnému chování   finančně silných aktérů a chránila veřejnost před dopady jejich spekulací.“

Kudy z krize je sdružením osobností napříč názorovým a politickým spektrem, které usilují o obnovu národní nezávislosti a soběstačnosti. Další informace jsou k dispozici na www.kudyzkrize.cz