Radim Valenčík: Rok práce na přípravě národní vize

Je tomu přesně 365 dní, co jsme s několika přáteli odstartovali seriál k pěstování perspektivní, realistické a přitažlivé vize pro ČR v globálním kontextu. Pokusím se o malé ohlédnutí.

Vše se poznává ve srovnáních. Paralelně s naší vizí byly v uplynulém roce zveřejněny dvě další ambiciózní vize – Nová dohoda a Druhá ekonomická transformace. Obě za sebou mají značnou mediální i finanční podporu.

Nová dohoda je česká modifikace Green Dealu, Druhá ekonomická transformace se pokusila formulovat zájmy českých manažerů. Obě vize jsme podrobně rozebrali v seriálu věnovanému pěstování vize, ukázali jsme na jejich dost zásadní „konstrukční“ nedostatky (zejména nekomplexnost přístupu) a předpověděli jejich ústup ze slávy (47-49. díl seriálu věnovaný Nové dohodě;148-149., 152-155., 158-159. díl věnovaný Druhé ekonomické transformaci). A obě vize skutečně během roku 2022 skomíraly až „skomřely“. Můžete se podívat na to, co a kdy vyprodukovaly během roku na stránkách zveřejňovaných aktivit:

Nová dohoda

https://novadohoda.cz/aktuality/

Radek Kubala: Kdo prosazuje Novou dohodu v zahraničí (1. 2. 2022)

Jan Bittner: Kde vzít na sociálně-ekologickou transformaci? (1. 2. 2022)

Podporujeme stávkovou pohotovost zdravotnických odborů (24. 2. 2022)

Josef Patočka: Jak chránit klima spravedlivě? (21. 3. 2022)

Šest kroků k soběstačnosti. Nová dohoda pro energetiku (5. 6. 2022)

Nová dohoda pro vaši obec: Šest kroků k soběstačnému, udržitelnému a spokojenému životu (2. 9. 2022)

Druhá ekonomická transformace

https://druhaekonomickatransformace.cz/co-se-deje/

Setkání „Spojme se k digitalizaci státu“, které proběhlo (6. 6. 2022)

Spojme síly pro podporu českého exportu (6. 9. 2022)

Zástupci 2. ekonomické transformace na jednáních v Bruselu (květen 2022)

Příčin, proč žádná z uvedených vizí nefunguje, je v tom, že nemají všechny podstatné atributy, které jsou k tomu nezbytné. V naší vizi je máme i v její velmi stručné, jednostránkové verzi, viz:

https://radimvalencik.pise.cz/10363-vize-jakou-potrebujeme-202.html

K tomu zmíním ještě jeden velmi důležitý moment: Naše vize pracuje s rámcovou představou historické změny, do které je situováno současné dění. Vychází z toho, že stojíme na prahu změny srovnatelné s průmyslovou revolucí, přičemž dominantním sektorem se budou postupně stávat produktivní služby, služby zaměřené na nabývání, uchování a uplatnění lidských schopností (vzdělání, péče o zdraví, výchova v rodině i kulturní produkcí, sociální práce zaměřená na odstraňování znevýhodnění, handicapů, vyloučení apod.). Zkrátka ekonomika se vrací k člověku, od konzumu k naplnění smyslu žití, od drancování přírody k nové kvalitě růstu, který nezatěžuje přírodu, ale současně umožňuje plně uspokojovat mnohem bohatší potřeby člověka.

Tento základní koncept se ukazuje být nejen nosný a produktivní v tom smyslu, že otevírá nové a nové pohledy a dává vzniknout novým a novým otázkám, ale také umožňuje převést práci na vizi do podoby velmi konkrétního rozpracování reforem v oblasti těch odvětví, o která jde, a také v oblasti pojišťovacích systémů (zejména penzijního a zdravotního), které jsou s příslušnými odvětvími spojeny.

Pokud z hlediska vize můžeme dát krátkodobou prognózu, tak v nejbližší době bude jeden nejostřejších sporů v oblasti penzijní reformy. Veřejnost je postupně připravována na velkou lumpárnu, viz např.:

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-finance-osobni-nova-pravidla-pro-uspory-na-stari-umozni-odecist-si-vice-z-dani-220093?fbclid=IwAR1eRFC_JGrc9FYBTqKa_ZVQrdTv6MWzOr9YcopxTrepMpWLGgz64J76gpc#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=abtest203_personalizovany_layout_varC&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

Hledat, byť i dílčí řešení v podpoře individuálního spoření, navíc orientovanému na nákup akcií, aby mohl být redukován průběžný systém penzijního pojištění, je ekonomický nesmysl.

Jde o to, aby penzijní systém motivoval k DOBROVOLNÉMU prodloužení doby výdělečného uplatnění na profesních trzích – proto se nesmí z EKONOMICKÝCH důvodů průběžný penzijní systém rozkrást ani redukovat! Je zdrojem ekonomického růstu a podstatným způsobem bude určovat jeho kvalitu.

Mj. jedním z nejnovějších výsledků diskusí věnovaných penzijnímu systému je definice jeho výkonnosti jako jehoschopnosti dané jeho parametry i systémovými podmínkami, v nichž působí, motivovat člověka již v průběhu jeho přípravy na profesní život a během celého jeho profesního života k tomu, aby měl potřebu i předpoklady pro dobrovolné prodloužení dráhy svého uplatnění na profesních trzích.

Proto otázce penzijního systému jako významné, perspektivní, ale především STŘETOVÉ oblasti aktuálního dění budeme věnovat prvořadou pozornost. V této oblasti se také ukáže, které komponenty vize jsou podstatné a proč.
Práce na vizi pokračuje. Každý den se můžete podívat, jak jsme pokročili. Zde uveřejňuji seriál Vize, jakou potřebujeme:

https://radimvalencik.pise.cz/archiv/

Pěstitelé vize se online setkávají každé dva týdny v neděli v 18.00, zde je pozvánka na minulé setkání:

https://radimvalencik.pise.cz/10649-pozvanka-na-18-online-setkani-k-pestovani-vize.html

Setkání a práce na vizi se může účastnit každý.

V každém 30. pokračování seriálu k vizi je report za uplynulý měsíc.

K dispozici je přehledně uspořádaných prvních 365 dílu vize v elektronické podobě. Zájemcům je na požádání zašlu (stačí napsat mail na Kudy z krize). Berte to jako malý vánoční dárek a jako takový ho můžete přeposlat i někomu dalšímu.

Radim Valenčík