Poznámky Radima Valenčíka k manifestu

Za velmi důležitý považují apel na to, abychom společně našli východisko kudy z krize“. Bude to dřina, protože každý, kdo se účastní či bude účastnit práce, má svoji představu, se kterou se nerad loučí. Ochota vnímat názory druhého bude mít zcela zásadní význam.

Za sebe budu bedlivě vnímat:

  1. Do jaké míry je každý výstup (stanovisko, návrh, koncepce) dotaženaž do polohy, ve které je zřejmé, že přispívá k vytvoření podmínek, za kterých se svobodný rozvoj schopností stává podmínkou svobodného rozvoje schopností všech, tj. k tomu, aby investiční příležitosti spojené s nabýváním uchováním a uplatněním schopností člověka byly plněji využívány podle míry jejich výnosnosti. To je totiž cesta nejen k řešení problémů, ale také k získání ekonomických zdrojů nezbytných pro řešení dalších problémů a posílení postavení naší země v turbulentním světě.
  2. Do jaké míry je každý výstup (stanovisko, návrh, koncepce) dotaženaž do jeho začlenění do předcházejících aktivit, ale také navazujících kroků. To je totiž nezbytné, aby se tlak na prolomení bariér, na které budou doporučení a návrhy obsažení v jednotlivých výstupech narážet, stupňoval.
  3. Do jaké míry je každý výstup (stanovisko, návrh, koncepce) dotaženaž do podoby „tělo na tělo“, tj. toho, co by mohly učinit stávající mocenské elity, aniž by to zdánlivě ohrozilo jejich postavení. To je totiž důležité, aby si co nejširší veřejnost začala uvědomovat na základě svých vlastních zkušeností, co je skutečnou příčinou současných problémů.

Vím, že k těmto třem bodům budou mít někteří, tedy ti, kteří tíhnout k „hurá řešením“ z pozice radikalismu, výhrady. Ale nerealistické radikální výzvy problém neřeší, jakoukoli iniciativu diskreditují a jsou dávána nikoli z pozice intelektuální síly, ale intelektuální slabosti, z pozice nepochopení toho, o co jde, resp. jaká hra se hraje.

Výše uvedeného se bezprostředně týkají dvě klíčové teoretické pasáže z mého seriálu „Horší než „vykořisťování“, resp. 15/ a 16/ díl:

https://radimvalencik.pise.cz/9915-inspirujici-mallorca-horsi-nez-vykoristovani-16.html

https://radimvalencik.pise.cz/9916-inspirujici-mallorca-horsi-nez-vykoristovani-17.html
Zdroj: https://radimvalencik.pise.cz/9941-k-manifestu-kudy-z-krize.html